Kolik studium v sekci stojí?

Studium v české sekci není zadarmo! Rodiny studentů musejí počítat s ročním příspěvkem na studijní a pobytové náklady, výlohami spojenými se studentským životem v cizí zemi, včetně výdajů za přejezdy mezi Francií a Českou republikou. Navíc musí mít student ještě před odjezdem zajištěno u české pojišťovny vlastního výběru pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené třetí osobě.

Příspěvek na studijní a pobytové náklady činí pro studenta v Dijonu 690 eur na školní rok a pro studentku v Nîmes 675 eur na školní rok. Významnou část nákladů spojených s pobytem studenta v cizí zemi platí institucionální partneři sekcí z francouzské i české strany. Tento příspěvek na studijní a pobytové náklady platí rodiny studentů na základě faktury, kterou vystavuje dané lyceum v průběhu září nebo října.

Další důležitou položkou v rozpočtu představuje kapesné. Student by vždy měl mít v záloze nějaká eura pro případ, že by musel k lékaři, potřeboval si dokoupit školní pomůcku, kterou škola neposkytuje zdarma, kdyby si chtěl vylepšit jídelníček, rád by vyrazil na výlet či musel učinit nějaký nečekaný výdaj apod. Dívky z Nîmes si navíc musejí o víkendu samy vařit.

Důležité je také myslet na to, že na každé prázdniny, tj. přibližně co sedm týdnů se internát zavírá a většina studentů se vždy vrací na 14 dní domů. Cesty mezi oběma zeměmi si hradí student sám s výjimkou první zářijové cesty do Francie a poslední červnové cesty do ČR. V září pro studenty MŠMT bezplatně vypravuje speciální autobus, červnovou cestu domů MŠMT studentům zpětně proplácí v hodnotě průměrné ceny za autobusovou jízdenku z daného města do Prahy.

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]

PRO UCHAZEČE, PRO KTERÉ BY FINANČNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE STUDIEM V SEKCI PŘEDSTAVOVALY ZÁSADNÍ PŘEKÁŽKU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY, JE TU NÁŠ LYCEJNÍ STIPENDIJNÍ FOND.

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]

Oficiální informace o studiu v sekcích a přijímacím řízení, včetně instrukcí k podání přihlášky zveřejňuje MŠMT na svém webu na přelomu listopadu a prosince. O studiu v Dijonu a Nîmes se můžete informovat rovněž na webu Domu zahraniční spolupráce (Akademické informační agentury) a na webu Francouzského institutu v Praze

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru