O Spolku

Vznik

Spolek Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye neboli Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii vznikl v roce 2009 z iniciativy absolventů českých sekcí. Důvodem jeho vzniku byla především snaha o udržení kontaktu mezi všemi studenty českých sekcí – bývalými i současnými, zvýšení informovanosti české veřejnosti o možnosti tříletého studia ve Francii a v neposlední řadě také komunikace se všemi partnery sekcí k podpoře současných studentů.

Činnost

Od svého vzniku se Spolek věnuje především prezentacím českých sekcí ve Francii na středních a základních školách po celé České republice, organizuje setkání absolventů i současných studentů, snaží se o zlepšování podmínek studia českých studentů ve Francii a aktivně komunikuje se všemi, kdo projekt zaštiťují.
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Spolek spolupracuje s Velvyslanectvím Francie v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí, představiteli lyceí Carnot a Alphonse Daudet, měst Dijon a Nîmes a regionů Burgundsko-Franche-Comté a Occitanie.
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Finanční podpora českých studentů ve Francii

V roce 2012 založil Spolek Lycejní stipendijní fond na podporu současných i budoucích studentů českých sekcí ve Francii, aby tak pomohl kompenzovat nově zavedenou finanční spoluúčast rodin studentů, která tehdy činila 1 000 eur/školní rok na studium jak v Nîmes, tak v Dijonu. Do Lycejního stipendijního fondu od samého začátku pravidelně přispívají absolventi různých generací, ale i ti, kterým jednoduše leží na srdci dobré vzdělání českých studentů a existence tohoto výjimečného projektu s dlouhou tradicí.
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

 Cíle Spolku a způsob jejich naplňování:

 

 1. Udržovat přátelské styky mezi všemi absolventy a absolventkami českých sekcí při lyceích ve Francii
  • Správa a aktualizace adresáře bývalých studentů a lektorů
  • Organizace setkání
 2. Pomáhat současným studentům nejen v úspěšném absolvování studia
  • Komunikace absolventů se současnými studenty, předávání zkušeností napříč generacemi
  • Finanční pomoc via Lycejní stipendijní fond
 3. Zvyšovat informovanost české veřejnosti o středoškolském studiu ve Francii
  • Organizace prezentací o českých sekcích na gymnáziích, středních a základních školách v ČR
  • Mediální aktivity (prezentace jedinečnosti, historie i současnosti sekcí)
 4. Zprostředkovávat odborné kontakty s podobnými sdruženími v tuzemsku i zahraničí
  • Organizace pracovních setkání týkajících se středoškolských studií ve Francii
  • Prezentace studia v českých sekcích mezi odbornou veřejností (prezentace, publikace)
 5. Spolek si dále klade za cíl napomáhat celkovému hladkému fungování českých sekcí a jejich rozvoji. Za tímto účelem bude usilovat o to, stát se respektovaným partnerem pro ostatní zaangažované strany (české a francouzské velvyslanectví, ministerstva školství, lycea, města a kraje apod.).
  • Diskutovat s ostatními partnery o fungování a rozvoji českých sekcí
  • Aktivně napomáhat v hledání řešení různých otázek fungování sekcí
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
0001
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru