Co jsou České sekce?

Unikátní česko-francouzský vzdělávací program

České sekce ve Francii jsou unikátní česko-francouzský vzdělávací program, založený již roku 1920. České sekce jsou otevřeny všem talentovaným mladým lidem, kteří se věnují studiu francouzštiny. Uspějí-li ve výběrovém řízení, mohou odejít studovat na lyceum do Dijonu či do Nîmes. Tři roky docházejí do třídy s francouzskými vrstevníky, takže celá gymnaziální studia (střední škola ve Francii je tříletá) absolvují ve francouzštině a podle francouzských osnov. Na závěr studia skládají francouzskou maturitní zkoušku.

* Tento film byl natočen v roce 2015. Informace o výběru studijní větve již není vzhledem k reformě lyceí 2019 aktuální.

Studium v Českých sekcích stojí za to, protože:

  • je to nejlepší způsob, jak se perfektně naučit francouzsky (na úrovni rodilého mluvčího);
  • díky povinné výuce češtiny, z níž pak studenti ve Francii maturují, získávají francouzskou maturitu uznanou v ČR;
  • odjet studovat na tři roky do zahraničí představuje výjimečnou životní zkušenost: otevírá nové horizonty, mění pohled na svět i na sebe sama, umožňuje velmi rychle vyzrát v silnou a samostatnou osobnost, vytváří přátelství na celý život…;
  • je odrazovým můstkem do světa (studenti po maturitě pokračují na atraktivních vysokých školách po celém světě).

České sekce zřizují a financují:

  • MŠMT ČR,
  • Velvyslanectví Francie v Praze,
  • města Dijon a Nîmes,
  • kraje Bourgogne-Franche-Comté a Occitanie.

Rodiče studentů přispívají na přímé náklady spojené s pobytem svého dítěte ve Francii.

Možnost studovat ve Francii pouze na základě svého zájmu a talentu, bez omezení případnými finančními překážkami, zajišťuje Lycejní stipendijní fond, založený Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

Přejít nahoru