Lycejní stipendijní fond

Lycejní stipendijní fond byl iniciován členy Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii jako reakce na finanční příspěvek rodin studentů na školní a pobytové náklady, který byl zaveden od školního roku 2011/2012. Příprava fondu započala hned na podzim 2011 z obav, že tento finanční příspěvek, jehož výše tehdy činila 1000 €/ školní rok, může pro některé rodiny znamenat významný zásah do rodinného rozpočtu. Oficiálně byl fond ustanoven v únoru 2012 a první stipendia udělil hned pro nadcházející školní rok.

Lycejní stipendijní fond poskytuje finanční podporu výhradně studentům českých sekcí ve Francii a financují ho absolventi tohoto programu všech generací.

Více informací o Lycejním stipendijním fondu ZDE.

Přejít nahoru