Kniha Vzhůru do života

Vzhůru do života:

Sto let českých sekcí ve Francii v obrazech

À nous la vie :

Cent ans des sections tchèques en France en images

 

OBJEDNÁVEJTE ZDE

[icon-divider color=“#dd3333″ name=“li_heart“]
[icon-divider color=“#dd3333″ name=“li_heart“]

Vznik knihy, vznik výstavy

Tato kniha navazuje na výstavu fotografií a dokumentů ke 100. výročí založení českých a československých sekcí ve Francii, kterou představoval Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii od dubna do července 2022 v Galerii 35 Francouzského institutu v Praze. 

Francouzský institut je s českými sekcemi nerozlučně spjatý. Vznikl ve stejné době a se stejným záměrem – podporovat vzájemné vztahy ve vzdělávací a kulturní oblasti. Byl sídlem prvního spolku absolventů a jeho nelehké osudy ve 20. století jdou ruku v ruce s pohnutými dějinami českých sekcí. Galerie 35 dodala výstavě svým geniem loci silný náboj. Ten jsme formou této knihy chtěli uchovat a nabídnout i těm, kdo výstavu nemohl zhlédnout osobně.

Srdcem výstavy i této knihy je sada fotografií Václava Brunnhofera, jež pořídil během studia v Dijonu v 60. letech. Jeho dar podnítil sběr dalších fotografií a dokumentů ze soukromých archivů absolventů. Mravenčí práce spoluautorek výstavy Terezy Novákové, absolventky lycea v Nîmes, a Karolíny Zamory, absolventky dijonského lycea, vedla i po jejím ukončení k získání a zpracování dalších unikátních dokumentů. Některé z nich v této knize naleznete.

Jsme šťastni, že naše výstava díky této knize překonává přirozené omezení každé výstavy, jímž je ukotvení v čase a místě jejího vystavení. Zážitky a zkušenosti stovek studentů z tříletého pobytu na lyceu a mediální reflexe nejstaršího česko-francouzského vzdělávacího programu jsou nyní k dispozici kdykoliv a všem bez ohledu na místo a čas.

Přejít nahoru