Kniha Un rêve tchèque en France

Un rêve tchèque en France : L’histoire centenaire de la scolarité des lycéens tchèques à Dijon, Nîmes et Saint-Germain-en-Laye

OBJEDNÁVEJTE ZDE

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Díky darům absolventů sekcí mohl Spolek vydat francouzský překlad první knihy, která uceleně pojednává o českých sekcích Fenomén Dijon. Století českých sekcí ve Francii historika Jiřího Hnilicy. Tímto počinem projevujeme vděk našim francouzským přátelům a všem institucionálním partnerům sekcí, bez nich by téměř stoletá existence sekcí nebyla možná.

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Úvodní slovo Spolku k vydání knihy

„Tři roky života ve Francii v československých a později českých sekcích, tři roky navazování přátelství na celý život, tři roky studia a nenahraditelných životních zkušeností. Tohle nás, absolventy sekcí, dnes spojuje. Jako spolek absolventů jsme tedy s velkým nadšením přivítali vydání knihy historika Jiřího Hnilici Fenomén Dijon – Století českých maturit ve Francii (Praha, 2017), která je prvním komplexním dílem o historii a významu sekcí.
Aktivity Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii se přirozeně zaměřují na oslovování budoucích studentů. Nezapomínáme ani na institucionální a finanční ukotvení českých sekcí a podporu užší spolupráce mezi oběma zeměmi, jak na úrovni vládní, tak mezi jednotlivými českými a francouzskými regiony a městy. Velmi zásadní však pro nás je lidská rovina tohoto stále unikátního česko-francouzského projektu. Organizujeme setkání absolventů různých generací a založili jsme Lycejní stipendijní fond, který díky jejich finanční solidaritě od roku 2011 podporuje současné studenty.
Stále však cítíme velký dluh vůči francouzským přátelům a institucím za životní šanci, kterou jsme dostali. Bez nich by toto letité česko-francouzské dobrodružství nebylo možné. Kniha, kterou nyní držíte v ruce, je skromným výrazem našeho vděku za podporu, které se nám, československým a českým studentům dostalo a dostává již téměř sto let, kdy československé a české sekce ve Francii existují.
Právě s ohledem na naše francouzské přátele totiž Jiří Hnilica vyhověl naší žádosti a připravil pro překlad do francouzštiny zkrácenou verzi své knihy, kde shrnuje to nejdůležitější z historie československých a českých sekcí. Oproti původnímu českému vydání však tato francouzská verze nabízí rozšířenou fotografickou přílohu, ilustrující život studentů sekcí na přelomu 60. a 70. let a zejména po roce 1990.
Vydání této knihy ve francouzštině navazuje na nejlepší českou tradici „národ sobě“. Veškeré náklady byly totiž financovány ze sbírky absolventů a zastřešené dobrovolnou prací členů týmu Spolku bývalých studentů a Lycejního stipendijního fondu. Jedná se tak o dar pro naše francouzské partnery a přátele, ale také o symbol naší vůle nést svůj díl odpovědnosti za budoucnost tohoto klíčového prvku česko-francouzské spolupráce.“

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Přejít nahoru