Nejčastěji kladené dotazy

Určitě ano! Šanci na úspěch má každý, kdo prokáže alespoň minimální znalost jazyka, schopnost poradit si ve složitých situacích a obrovskou motivaci.

Ne. Přihlášku si může podat i ten, kdo tuto zkoušku nevykonal. Nicméně držitelé diplomu DELF B1 jsou v přijímacím řízení zvýhodněni, neboť nemusejí absolvovat první kolo, tj. písemnou část a rovnou postupují k ústnímu pohovoru.

Na otázku bezpečnosti jsme se zeptali ředitelky Lycea Alphonse Daudeta a obou českých asistentek.

Ředitelka Lycea Alphonse Daudeta:
Co se bezpečnosti týče, téměř v ničem se naše životy nezměnily. Více sledujeme, kdo během dne do lycea vstupuje, a od všech příchozích požadujeme průkaz totožnosti. Pokaždé, když se brána lycea otevírá, u ní hlídají dospělí.

Česká asistentka v Nîmes:
Mám opravdu pocit, že české veřejnosti média předkládají pouze stresující informace, které vzbuzují spíš obavy, a nedivím se tudíž potenciálním zájemcům a jejich rodičům, že mají strach. Nicméně život zde pokračuje dál, i když za poněkud zpřísněných podmínek. Každodenní život na lyceu dle mého názoru nijak narušen nebyl, zpřísnily se podmínky při vstupu do lycea, tzn. že žáci mohou vejít do lycea pouze v určené hodiny a pouze po předložení jejich školního průkazu, aby se potvrdilo, že jsou žáky tohoto lycea.
Proběhlo taktéž proškolení žáků a vyučujících, jak se chovat v případě situace ohrožení.

Česká asistentka v Dijonu:
U vchodu do lycea probíhá vizuální kontrola tašek, takže by snad nikdo neměl dovnitř přinést žádné zbraně nebo výbušninu. Stejná kontrola probíhá také ve velkých obchodech, hlavně v nákupních centrech, kam studenti občas chodí. V lyceu také probíhá opakovaně nácvik evakuace a učitelé jsou seznámeni s opatřeními pro případ, že by dovnitř vnikl terorista.

Vzhledem k tomu, že v sekci studenti dokončují středoškolské vzdělání a absolvují maturitní zkoušku, je vhodné, aby své studium v ČR ukončili.

Nikoli! Studium v sekci je závazek na celé tři roky. Na jeden rok mohou studenti vycestovat v rámci programu Un an en France (Rok ve Francii), který spadá pod Francouzský institut v Praze.

Na začátku školního roku vypravuje MŠMT pro studenty sekcí dva speciální autobusy. Jeden veze studenty do Dijonu, druhý studentky do Nîmes. Oba autobusy jsou obvykle 60místné, takže se do nich vejde opravdu hodně věcí. Jen je potřeba myslet na to, že na konci posledního ročníku bude potřeba vše, co si do Francie dovezete, odvézt zpět.

Studenti se do Česka vracejí na každé prázdniny, přibližně vždy po sedmi vyučovacích týdnech. Prázdniny ve Francii trvají 14 dní. Jejich rozpis naleznete na oficiálních stránkách francouzského ministerstva školství. Dijon spadá do zóny A (Académie de Dijon), Nîmes spadá do zóny C (Académie de Montpellier).

Bohužel nikoli. To, že se některá dijonská rodina rozhodne na víkend poskytnout střechu české studentce nebo studentovi, je čistě její dobrá vůle. Studenti jim jejich ochotu oplácí drobnými dárky z Česka, a pokud s dijonskou rodinou naváží opravdu přátelský vztah, na prázdniny je zvou do Česka.

Vůbec ne! Lyceum Alphonse Daudet je smíšené. To, že do Nîmes odcházejí pouze dívky, je dáno ubytovacími kapacitami.

Pro účely státní správy MŠMT automaticky uznává maturitu z obou lyceí jako dosažení nejvyšší možné úrovně jazyka, tj. úrovně rodilého mluvčího. Pro jiné sektory to však neplatí. Pokud by si absolvent chtěl zajistit oficiální, univerzálně použitelný dokument potvrzující znalost jazyka, je potřeba, aby si hned po maturitě ještě složil zkoušku DALF C2. 

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru