Pro koho jsou sekce určeny?

Do sekcí patří každý, kdo se chce naučit francouzsky, proniknout do francouzské kultury a při tom má odvahu něco dokázat. Absolventi sekcí jsou totiž světoběžníci, pro něž žádný stanovený cíl není překážkou.

Studium je určeno žákům 9. tříd základních škol, 1. ročníkům čtyřletých gymnázií a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, které jsou součástí sítě MŠMT (tzn. nemají zahraničního zřizovatele) a na nichž se vyučuje francouzština. K přijetí je nutná znalost francouzského jazyka na úrovni B1 (žádný diplom se nevyžaduje, je to spíš orientační údaj), prospěch do průměru 1,8, přičemž známka z matematiky by neměla být horší než 2, a české občanství nebo trvalý pobyt v ČR.

Mnoho studentů, zejména z menších měst, o možnosti středoškolského studia ve Francii vůbec neví nebo se zdráhá do přijímacího řízení přihlásit z přesvědčení, že do sekcí jsou přijímáni hlavně studenti bilingvních gymnázií s bezchybnou znalostí francouzštiny. My, jakožto absolventi českých sekcí, bychom rádi tento mýtus uvedli na pravou míru. Řada z nás se před odchodem do Francie francouzštině věnovala na běžné škole v rozsahu 2–3 hodiny týdně. Přesto se nám všem podařilo sekcemi projít s brilantními výsledky.