Dokdy a jak se přihlásit?

Uchazeči o studium v Českých sekcích ve Francii musejí absolvovat menší administrativní kolečko.
Konkrétně je potřeba:

  • Vyplnit písemnou přihlášku. Součástí písemné přihlášky je prostor pro doporučení ředitele školy, kterou studenti v ČR navštěvují. Je zcela postačující, když pan ředitel vepíše „doporučuji“.
  • Sepsat vlastní rukou motivační dopis ve francouzštině o rozsahu jedné strany A4. Důležité je velmi krátce se představit a popsat svoji motivaci. V dopise je také možno se zmínit, pokud máte pro nějakou ze sekcí preferenci. Nedoporučujeme přesáhnout předepsaný rozsah motivačního dopisu.
  • Předložit kopii vysvědčení za první pololetí.

Vše výše zmíněné dokumenty je nutno odeslat do poloviny února na adresu MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Oficiální informace a instrukce k podávání přihlášky, včetně aktualizovaných formulářů k vyplnění zveřejňuje MŠMT prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce v průběhu listopadu.