Kolik studium v sekci stojí?

Studium v české sekci není zadarmo! Rodiny studentů musejí počítat s ročním poplatkem za studium, výlohami spojenými se studentským životem v cizí zemi, včetně výdajů za přejezdy mezi Francií a Českou republikou.

Poplatek za studium je pro každou sekci nastaven jinak, přesto ale nelze tvrdit, že by jedna sekce byla oproti té druhé levnější. Tento poplatek je určen k pokrytí části nákladů na ubytování a stravování studenta v cizí zemi. Druhou část platí institucionální partneři sekcí z francouzské i české strany.

  • Studium na lyceu Alphonse Daudet v Nîmes stojí 1 000 eur ročně. Tento poplatek pokrývá komplexní pojištění zajištěné u francouzské pojišťovny.
  • Studium na lyceu Carnot v Dijonu stojí 500 eur ročně. Poplatek ovšem nezahrnuje pojištění. Student si musí ještě před odjezdem u české pojišťovny vlastního výběru zajistit pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace či škody způsobené třetí osobě.

Poplatek se platí na základě faktury, kterou vystavuje dané lyceum v průběhu září nebo října.

Další důležitou položkou v rozpočtu představuje kapesné. Student by vždy měl mít v záloze nějaká eura pro případ, že by musel k lékaři, potřeboval si dokoupit školní pomůcku, kterou škola neposkytuje zdarma, kdyby si chtěl vylepšit jídelníček, rád by vyrazil na výlet či musel učinit nějaký nečekaný výdaj apod. Dívky z Nîmes si navíc musejí o víkendu samy vařit.

Důležité je také myslet na to, že na každé prázdniny, tj. přibližně co sedm týdnů se internát zavírá a většina studentů se vždy vrací na 14 dní domů. Cesty mezi oběma zeměmi si hradí student sám s výjimkou první zářijové cesty do Francie a poslední červnové cesty do ČR. V září pro studenty MŠMT bezplatně vypravuje speciální autobus, červnovou cestu domů MŠMT studentům zpětně proplácí v hodnotě jízdenky Eurolines z daného města do Prahy.

Jsou-li pro vás peníze nepřekonatelnou překážkou, zažádejte si o finanční podporu náš Lycejní stipendijní fond.