100. výročí Českých sekcí

Oslavy v Praze

duben 2022

Oslavy v Dijonu

květen 2023

Oslavy v Nîmes

duben 2024

Program od 25. do 28. dubna

ČTVRTEK 25. DUBNA

Český den | Lycée Alphonse Daudet

 • Český oběd ve školní jídelně
 • Dva divadelní skeče v podání studentů Gymnázia Jana Nerudy o polední pauze na dvoře lycea
 • České zvonění po celý den

 

14:00–17:00 | Lycée Alphonse Daudet | Salle Terrisse

Vznik a vývoj českých sekcí ve Francii I

Program pro komunitu lycea Alphonse Daudeta, vstup volný, ve francouzštině

14:00 Divadelní představení českých studentek „Meurtre dans l’express de Prague“ (Vražda v salonním coupé)

16:00 Přednáška prof. Antoina Marèse „Vznik československých sekcí ve Francii v kontextu bilaterálních vztahů“

 

17:00–18:30 | Lycée Alphonse Daudet | Salle d’Expo

Vznik a vývoj českých sekcí ve Francii II

Program pro komunitu lycea Alphonse Daudeta, vstup volný, ve francouzštině

17:00 Vernisáž dvojjazyčné výstavy „Český sen ve Francii“ a drobné pohoštění

 

17:00–19:00 | Radnice

Partnerství Nîmes & Praha 1

Pouze pro zvané, tlumočeno

 • Kulatý stůl delegací města Nîmes a Prahy 1

 

19:30–21:30 | Lycée Alphonse Daudet | Salle Terrisse

Slavnostní zahájení oslav

Zahájení Českého roku na lyceu Alphonse Daudeta

Vstup volný, tlumočeno

19:30 „Ernest Denis, zapomenutý zakladatel“: francouzská premiéra dokumentu ČT

 • Zahájení reprezentantem města Nîmes, velvyslancem České republiky ve Francii a náměstkem českého ministra školství
 • Debata s režisérem Jakubem Taberym, politologem Gillesem Kepelem a velvyslancem Michalem Fleischmannem

PÁTEK 26. DUBNA

Český den | Lycée Alphonse Daudet

 • České zvonění po celý den

 

09:00–12:00 | Lycée Alphonse Daudet

Vzdělávací dopoledne

Program pro francouzské studenty lycea Alphonse Daudeta, studenty Gymnázia Jana Nerudy, účast studentů z jiných škol možná po předchozí domluvě, ve francouzštině

Informace ohledně času a místa konání budou účastníkům upřesněny

 • Masterclass vedený historikem Stéphanem Reznikowem
 • Masterclass vedený prof. Antoinem Marèsem
 • Diplomatický workshop s velvyslancem České republiky ve Francii Michalem Fleischmannem
 • Úvod do češtiny, lekce jazyka vedená Lindou Honsovou, současnou českou studentkou lycea Alphonse Daudeta

Program pro oficiální hosty, tlumočeno

09:30 Přijetí institucionálních partnerů české sekce z České republiky a delegace Prahy 1 ředitelem lycea a prohlídka školy

Program pro žáky ZŠ Brána jazyků

09:30 Prohlídka školy

Vstup volný, tlumočeno

10:00 Promítání filmu „Brána do Nîmes“, složeného ze 6 rozhovorů, které vedli žáci ZŠ Brána jazyků s absolventkami české sekce v Nîmes, v Salle d’Expo

 

11:30–14:00 | Radnice

Přijetí starostou města Nîmes

Pouze pro zvané, tlumočeno

11:30 Přijetí starostou Nîmes J.-P. Fournierem delegací partnerů českých sekcí a partnerského města Praha 1, absolventek a absolventů české sekce, českých lektorek, vážených hostů podílejících se na programu oslav, studentů Gymnázia Jana Nerudy a žáků ZŠ Brána jazyků

12:30 Obědy pořádané starostou Nîmes pro delegaci Prahy 1 a ředitelem lycea Alphonse Daudeta pro partnery české sekce

 

15:30–21:00 | Lycée Alphonse Daudet

Oslava 100. výročí založení československé a české sekce na lyceu Alphonse Daudeta

Pouze pro zvané, tlumočeno

15:30 Vítání účastníků

16:00 Projevy partnerů české sekce a odhalení pamětní desky

17:00 Slavnostní otevření stálé výstavy „Un rêve tchèque à Nîmes“ (Český sen v Nîmes)

18:00 Divadelní představení českých studentů „Meurtre dans l’express de Prague“ (Vražda v salonním coupé)

19:30 Recepce s živou klasickou hudbou k poslechu

SOBOTA  27. DUBNA

09:00–15:00 | Lycée Alphonse Daudet

Den otevřených dveří

Francie a Česká republika – evropský příběh

Pro veřejnost, úvodní slovo a debata po promítání tlumočeny, přednášky a kulatý stůl ve francouzštině

09:00 Promítání dokumentu „Ernest Denis, zapomenutý zakladatel“ uvedené Stéphanem Crouzatem, velvyslancem Francie v České republice, a následované debatou s režisérem Jakubem Taberym a historiky Stéphanem Reznikowem a Patrickem Cabanelem

11:00 Přednáška prof. Antoina Marèse „Francouzsko-české a československé vztahy od roku 1914 do 90. let 20. století – dějiny Evropy“

12:00 Pauza na oběd

13:30 Přednáška ředitele Českého centra v Paříži a historika Jiřího Hnilici „Francouzsko-česká kulturní a vzdělávací diplomacie“

14:00 Kulatý stůl „Od Ernesta Denise k zítřku: perspektivy vztahů našich zemí“ za účasti Miroslava Mikolášika, slovenského absolventa československé sekce v Nîmes a bývalého europoslance, Jiřího Hnilici, ředitele Českého centra v Paříži a historika, Antoina Marèse, emeritního profesora na univerzitách a Elišky Ganzarové, současné studentky české sekce

 

10:00–12:00 | Nîmes

Poznat Nîmes

Program pro oficiální hosty, tlumočeno

 • Prohlídka města s průvodcem

 

15:00–19:00 | Lycée Alphonse Daudet

My, Češky, Češi a Slováci z Nîmes

Program pro české a československé studenty všech generací a české lektorky, v češtině

 • Přátelské setkání komunity českých studentů (bývalých i současných) a lektorek, kulatý stůl „Naše 3 roky v Nîmes – pohledy generací českých studentů“, komentovaná prohlídka lycea, fotografie, společné aktivity – časová osa, mapa kořenů v ČR atd.

NEDĚLE 28. DUBNA

09:00–12:00 | Nîmes

(Znovu)objevujeme Nîmes

Pouze pro zvané, ve francouzštině

 • Komentovaná prohlídka města, od římských památek po energii moderního města

Změna programu vyhrazena
poslední aktualizace 9. 4. 2024

Programme du 25 au 28 avril

JEUDI 25 AVRIL

Journée tchèque | Lycée Alphonse Daudet

 • Déjeuner tchèque à la cantine du lycée
 • Deux sketches produits par les élèves du lycée Gymnázium Jana Nerudy dans la cour du lycée lors de la pause déjeuner
 • Sonnerie tchèque pendant toute la journée

 

14h00–17h00 | Lycée Alphonse Daudet | Salle Terrisse

Histoire des sections tchèques en France I

Programme pour la communauté du Lycée Alphonse Daudet, entrée ouverte à tous, en français

14h00 Spectacle des élèves tchèques « Meurtre dans l’express de Prague »

16h00 Conférence du prof. Antoine Marès « La naissance des sections tchécoslovaques en France dans le contexte des relations bilatérales »

 

17h00–18h30 | Lycée Alphonse Daudet | Salle Terrisse

Histoire des sections tchèques en France II

Programme pour la communauté du Lycée Alphonse Daudet, entrée ouverte à tous, en français

17h00 Vernissage de l’exposition bilingue « Un rêve tchèque en France » avec apéritif

17h00–19h00 | Hôtel de ville

Jumelage Nîmes & Prague 1

Sur invitation, interprétation assurée

 • Table ronde des délégations de la ville de Nîmes et de Prague 1

 

19h30–21h30 | Lycée Alphonse Daudet | Salle Terrisse

Ouverture solennelle des célébrations

Ouverture de l’Année tchèque du Lycée Alphonse Daudet

Entrée ouverte à tous, interprétation assurée

19h30 « Ernest Denis, père fondateur oublié » : première française du documentaire

 • Ouverture par un représentant de la ville de Nîmes, par l’Ambassadeur de la République tchèque en France et par le Vice-Ministre tchèque de l’Éducation
 • Débat avec le réalisateur Jakub Tabery, le politologue Gilles Kepel et SE M. l’Ambassadeur Michal Fleischmann

VENDREDI 26 AVRIL

Journée tchèque | Lycée Alphonse Daudet

 • Sonnerie tchèque pendant toute la journée

09h00–12h00 | Lycée Alphonse Daudet

Matinée pédagogique

Programme pour les élèves français du Lycée Alphonse Daudet et les élèves du lycée Gymnázium Jana Nerudy, présence des élèves de l’extérieur possible sur invitation, en français

Les informations sur les créneaux et salles seront communiquées aux inscrits

 • Masterclass animée par l’historien Stéphane Reznikow (terminale HGGSP)
 • Masterclass animée par le prof. Antoine Marès (classe préparatoire Lettres modernes)
 • Atelier diplomatique animé par SE Michal Fleischmann, Ambassadeur de la République tchèque en France
 • Cours d’initiation à la langue tchèque animé par Linda Honsová, élève tchèque actuellement scolarisée dans la section du Lycée Alphonse Daudet

Programme pour les invités officiels, interprétation assurée

09h30 Accueil par le proviseur des partenaires institutionnels tchèques de la section tchèque et des représentants de la Mairie de Prague 1, visite du lycée

Programme pour les élèves du collège ZŠ Brána jazyků

09h30 Visite du lycée

 Entrée ouverte à tous, interprétation assurée

10h00 Projection du film « Porte d’entrée vers Nîmes », composé de 6 interviews réalisées par les collégiens de ZŠ Brána jazyků avec les anciennes élèves de la section tchèque de Nîmes issues de leur école, Salle d’Expo

 

11h30–14h00 | Hôtel de ville

Réception par le Maire de Nîmes

Sur invitation, interprétation assurée

11h30 Accueil par le Maire de Nîmes Jean-Paul Fournier de l’ensemble des délégations des partenaires de la section tchèque et du jumelage, des anciens et anciennes élèves de la section tchèque, des intervenants du centenaire, des lectrices tchèques et des élèves du lycée Gymnázium Jana Nerudy et du collège ZŠ Brána jazyků

12h30 Déjeuners offerts par le Maire de Nîmes à la délégation de Prague 1 et par le proviseur aux partenaires de la section tchèque du Lycée Alphonse Daudet

15h30–21h00 | Lycée Alphonse Daudet

Commémoration officielle des 100 ans de la présence des élèves tchèques au Lycée Alphonse Daudet

Sur invitation, interprétation assurée

15h30 Accueil des participants

16h00 Prises de paroles des partenaires de la section tchèque et dévoilement d’une plaque commémorative

17h00 Inauguration de l’exposition permanente « Un rêve tchèque à Nîmes »

18h00 Spectacle des élèves tchèques « Meurtre dans l’express de Prague »

19h30 Apéritif dînatoire avec de la musique classique d’ambiance live

SAMEDI 27 AVRIL

09h00–15h00 | Lycée Alphonse Daudet

Journée Portes ouvertes

La France et la République tchèque – une histoire d’Europe

Programme ouvert à tous les publics, mot d’introduction et débat interprétés, conférences et table ronde en français

09h00 Projection du documentaire « Ernest Denis, père fondateur oublié », introduite par SE Stéphane Crouzat, Ambassadeur de France en République tchèque, et suivie d’un débat avec le réalisateur Jakub Tabery et les historiens Stéphane Reznikow et Patrick Cabanel

11h00 Conférence du prof. Antoine Marès « Les relations franco-tchèques et tchécoslovaques de 1914 aux années 1990 – une histoire d’Europe »

12h00 Pause déjeuner

13h30 Conférence de Jiří Hnilica, directeur du Centre tchèque à Paris et historien, « Diplomatie culturelle et éducative franco-tchèque »

14h00 Table ronde « D’Ernest Denis à demain : que souhaitons-nous pour nos relations ? », avec la participation de Miroslav Mikolášik, ancien élève slovaque de la section tchécoslovaque de Nîmes et ancien député européen, Jiří Hnilica, directeur du Centre tchèque à Paris et historien, Antoine Marès, professeur émérite des Universités, et Eliška Ganzarová, élève tchèque actuellement scolarisée dans la section

 

10h00–12h00 | en ville

Découvrir Nîmes

Programme pour les invités officiels, interprétation assurée

 • Visite guidée de la ville

15h00–19h00 | Lycée Alphonse Daudet

Nous, les Tchèques et les Slovaques de Nîmes

Programme pour les élèves tchèques et tchécoslovaques de toutes les générations et pour les lectrices tchèques, en tchèque

 • Rencontres conviviales de la communauté des élèves tchèques (les anciens/anciennes et actuelles) et des lectrices, table ronde « Nos 3 années à Nîmes – regards croisés et partagés de plusieurs générations d’élèves tchèques », visite guidée du lycée, photos, activités communes – frises, cartes des origines etc.

DIMANCHE 28 AVRIL

09h00–12h00 | Nîmes

(Re)découvrir Nîmes

Sur invitation, en français

 • Visite guidée de la ville, entre l’héritage romain et le dynamisme d’une ville moderne

Le programme est susceptible d’être modifié.
Dernière mise à jour : le 9 avril 2024

Registrace na jednotlivé části programu

Dejte nám prosím vědět o své účasti, ať vám může být zaslána oficiální pozvánka a víme, že s vámi máme počítat. Děkujeme.

Dokumenty ke stažení

Fichiers à télécharger

Pozvánka k oslavám v Nîmes česky

Invitation aux célébrations - version française

Invitation au spectacle des élèves tchèques - en français

Organisateurs principaux des célébrations et partenaires de la section tchèque de Nîmes
Hlavní pořadatelé oslav a patrneři české sekce v Nîmes

Ce programme a été enrichi aussi par
Program obohatili také

et de nombreux autres intervenants. Merci !
a mnozí další. Děkujeme!

Přejít nahoru