Studentské časopisy

Česká kultura se na lyceu Carnot v Dijonu projevuje nejen v rámci každoročně pořádaného českého dne a českého představení, tzv. „spektáklu“, ale i každodenní přítomností českých studentů. Občasně vydávané časopisy studenty sekce mají Francouzům přiblížit, kdo Češi jsou, jak si na Carnotu žijí, jaká je naše kultura a jak vnímáme tu francouzskou.

  • První časopis vyšel ve školním roce 2007 / 2008 pod vedení Petry Vrtkové. Naleznete ho zde.
  • Druhý časopis vyšel až o dva roky později v únoru 2010. Šéfredaktorkami byly Karolína Koukolová a Barbora Dominová: titulní strana + časopis
  • Třetí časopis vyšel v květnu 2010 a opět ho tvořily převážně Karolína Koukolová a Barbora Dominová. Časopis si můžete přečíst zde.
  • Na čtvrtém časopise pracovala Barbora Dominová v roce 2010/2011: titulní strana + časopis
  • Po dlouholeté odmlce na tradici českých časopisů navázal Patrik Čekal a v roce 2014 vydal páté číslo: zde.
Přejít nahoru