1. Zápis na vysokou školu v České republice

Pokud se hlásíte na vysokou školu v České republice, budete muset v září při zápisu předložit potvrzení o dokončeném středoškolském vzdělání. Studenti z českých škol předkládají maturitní vysvědčení, ovšem studentům z českých sekcí maturitní vysvědčení, tedy závěrečné relevé de notes nestačí, vyžadován je diplôme du baccalauréat général. Většina absolventů však v září maturitní diplom ještě nemá, proto MŠMT vystavuje pro všechny absolventy potvrzení, dosvědčující, že jeho držitel má ukončené středoškolské vzdělání. Absolventům toto potvrzení chodí poštou v druhé polovině prázdnin. MŠMT totiž před vystavením čeká na oficiální informaci o tom, že adresát opravdu úspěšně splnil maturitní zkoušku. Všem českým vysokým školám toto potvrzení pro zápis stačí. Některé pak vyžadují, aby student do určitého termínu předložil ověřený překlad maturitního diplomu.

Diplôme du baccalauréat général vypadá takto.

Potvrzující dopis z MŠMT si můžete prohlédnout zde.

 

2. Vyzvednout diplôme du baccalauréat général

Každý, kdo si bude potřebovat zařídit, aby mu francouzská maturita byla uznána v České republice, si bude muset vyzvednout diplôme du baccalauréat général. Tento důležitý dokument totiž lyceum nezasílá poštou, čerství maturanti o prázdninách obdrží pouze dopis s maturitním relevé de notes. Je důležité vědět, že maturitní diplom zůstává v lyceu jen po velmi krátkou dobu. Pokud si ho absolvent v tomto termínu nevyzvedne, lyceum diplom posílá na krajský školský úřad (Académie de Dijon nebo Académie de Montpellier) a je potřeba si diplom vyzvednout tam.

Doporučujeme, abyste do lycea nejprve zavolali a zjistili, kde přesně se diplom nachází. Pokud není možné osobní vyzvednutí, lze někoho pověřit plnou mocí. Zde si můžete jednu jednoduchou, ale již několikrát ozkoušenou plnou moc prohlédnout nebo stáhnout. Kromě plné moci je nutné pověřenou osobu vybavit ještě okopírovaným občanským průkazem. 

Pozor! Hlavně se nenechte odbýt! Osobní svědectví:
„Maturitní diplom jsem pro spolužáky vyzvedávala několikrát. Někdy jsem dokument zastihla ještě v lyceu, několikrát jsem pro ně však musela i na krajský školský úřad. První návštěva na Académie de Dijon proběhla bez problémů. Předložila jsem plnou moc a kopii občanky a diplom mi byl ihned vydán. Když jsem se však na Académie de Dijon vydala za stejným cílem o rok později, paní na recepci mě nechtěla pustit dál. Dokola mi opakovala, že pokud si chci vyzvednout maturitní diplom, měla jsem o to nejprve zažádat přes nějaký on-line formulář a zaplatit poplatek. Hádala jsem se s ní dobrých 10 minut. Nakonec jsem ji přesvědčila, aby zavolala paní, která měla diplomy na starosti. Samozřejmě jsem pak diplom dostala obratem a zadarmo.“

Všichni absolventi mají také nárok dostat svůj livret scolaire. Ten zůstává navždy v lyceu. Přihlaste se o něj, až si půjdete vyzvednout maturitní diplom.

 

3. Nostrifikace

Kdo si chce zařídit, aby mu francouzská maturitní zkouška byla uznána v České republice, musí si nejprve vyzvednout diplôme du baccalauréat général, bez něj nostrifikace možná není (několikrát vyzkoušeno).

Důležité upozornění: Diplom si podepište! Učiňte to raději hned, jak si ho vyzvednete, ať na to pak nezapomenete.

K nostrifikaci budete potřebovat učinit tyto kroky:
1) U notáře si nechte udělat ověřenou kopii podepsaného diplomu. Ze zkušenosti radíme neověřovat na poště, protože podpis rektora na diplomu je natištěný a na poště takové podpisy většinou ověřovat nechtějí.
2) Tuto ověřenou kopii diplomu nechte přeložit soudnímu překladateli s kulatým razítkem. Pokud byste ověřený překlad chtěli zařídit za bezkonkurenční cenu, kontaktujte nás na dijon-nimes@email.cz, levný překlad s razítkem jsme schopní vyřídit do týdne.
3) Vyplňte tento formulář. (Normálně byste ho měli dostat poštou během pomaturitních prázdnin.) 
4) Zajděte na poštu a zaplaťte kolek v hodnotě 1 000 Kč.
5) Pořiďte obyčejnou kopii maturitního relevé de notes.

Ověřený překlad ověřené kopie diplôme du baccalauréat général, obyčejnou kopii maturitního relevé de notes, kolek a vyplněný formulář odevzdejte na podatelně MŠMT v Karmelitské ulici 7, Praha 1 (Po–Pá 7.30–15.30). Do podatelny se dostanete velmi snadno, ani není potřeba procházet přes vrátnici. Hned po vstupu do průjezdu vejděte do chodby po vaší pravé ruce, podatelna se nachází na jejím konci vlevo. Na vyřízení žádosti si MŠMT vyhrazuje 30 dní.

 

4. Potvrzení o dosažení jazykové úrovně

MŠMT sice uznává diplôme du baccalauréat général jako potvrzení o dosažení nejvyšší jazykové úrovně, bohužel však pouze u těch, kdo se hlásí na pracovní místo ve státní správě.   

Ve všech ostatních případech diplôme du baccalauréat général jako osvědčení o dosažení jazykové úrovně neslouží. Pokud nějaký certifikát potřebujete, musíte navíc složit zkoušku DALF.

Přejít nahoru