K francouzské maturitě

Ve Francii proběhla reforma maturitní zkoušky, která s sebou přinesla reorganizaci středoškolské výuky. Podle nových lycejních osnov se učí od září 2018. V roce 2021 složil prvník ročník maturitu v nové podobě.  

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]

VÝUKA NA LYCEU VE FRANCII PO REFORMĚ

ZJEDNODUŠENĚ

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]

OFICIÁLNÍ INFOGRAFIKY

FRANCOUZSKÉHO MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

Více informací k reformě maturitní zkoušky 2021:

… nebo na Youtube (ve francouzštině)

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru