Wikipedie

Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii, Jiří Hnilica, Karolinum 2017

Un rêve tchèque en France. L’histoire centenaire de la scolarité des lycéens tchèques à Dijon, Nîmes et Saint-Germain-en-Laye, Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii 2018

vysokoškolská práce o dijonské sekci:
http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze07/referaty/cadova_dijonske_lyceum.pdf

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4967

o studiu ve Francii všeobecně:
http://studentmag.topzine.cz/5-faktu-o-studiu-ss-ve-francii-budete-zameneni-za-valecne-emigranty/

Lenka Semrádová se českých sekcí dotkla ve své bakalářské práci na VŠE v Praze nazvané Působení francouzské kulturní diplomacie v oblasti jazykové a vzdělávací spolupráce v České republice v praxi

S Vlastou Dufkovou o překládání i o tom, jak se dostala na sekci:
http://www.novinky.cz/kultura/salon/202653-podridit-se-je-strasna-drina-rika-prekladatelka-vlasta-dufkova.html

https://francais.radio.cz/carnotaci-les-lyceens-tcheques-a-dijon-depuis-pres-dun-siecle-8130363

https://francais.radio.cz/rencontre-des-anciens-eleves-de-la-section-tcheque-du-lycee-carnot-de-dijon-8072815

Článek „Les sections lycéennes tchécoslovaques et tchèques en France: 1920–2009“. Autorka: Zuzana Raková, Katedra romanistiky, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Publikováno v časopise Romanica Olomucensia 21.2 (2009): 175-183, článek: zde

Článek „La section tchécoslovaque / tchèque du Lycée Carnot de Dijon“. Autorka: Zuzana Raková, Katedra romanistiky, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Publikováno v časopise Studia romanistica 9.1 (2009): 131-139, článek: zde

Článek „Le tchèque de Carnot et de Daudet : un cas particulier du bilinguisme“. Autorka: Zuzana Raková, Katedra romanistiky, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Publikováno v časopise Romanica Olomucensia 22.2 (2010): 119-127, článek: zde

Článek „Na studia do ciziny: Čechoslováci na francouzských lyceích“. Autorka: Zuzana Raková, publikováno v časopise Dějiny a současnost, článek: zde

Rozhovor s Mojmírem Konečným, absolventem sekce v Nîmes z roku 1938, publikovaný v Lidových novinách u příležitosti oslav 90. výročí založení sekcí v dubnu 2011, článek zde.

Slovníček užitečných výrazů pro každého „lycéana“ vytvořený Jiřím Votavou, bývalým studentem dijonské sekce (1991–1994) a ředitelem brněnské pobočky Alliance française. Ke stažení zde

O sekci v Nîmes v místních novinách Midi libre

 

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru