Vzpomínky na sekce

Vzpomínky sekcionářů z dob před 1990

Adolf Kroupa, absolvent nîmské sekce, krátce vzpomíná na svůj život sekcionáře v rozhlasových promluvách Mlžné galaxie.

Poslechněte si také, co o svém studiu ve Francii prohlásil Čestmír Císař: zde.

Osobní svědectví v podobě dopisů posílaných rodičům jedné ze studentek, které absolvovaly sekci v Saint-Germain-en-Laye v předválečném období, si můžete přečíst na webu Národní kroniky.

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru