O stipendijním fondu

Lycejní stipendijní fond poskytuje finanční podporu výhradně studentům českých sekcí v Dijonu a Nîmes. Pro studenty jiných vzdělávacích programů není určen.

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Lycejní stipendijní fond vznikl z iniciativy absolventů českých sekcí ve Francii v roce 2012 jako reakce na zavedení povinného poplatku pro rodiny studentů, který tehdy činil 1 000 eur/školní rok. Členové Spolku dospěli k názoru, že by nebylo dobré, aby tyto nové náklady zabránily ve studiu mladým talentům se složitým finančním zázemím a aby zájem o studium v sekcích klesl z obavy, že by rodina studenta tyto náklady nemohla sama uhradit.

Cílem fondu je pomoci těm, kterým by rodinná finanční situace mohla zabránit ve studiu na sekcích. V současnosti již nelze po francouzské straně vyžadovat plné hrazení nákladů, a tak se finanční spoluúčast českých institucionálních partnerů a rodin studentů jeví jako nezbytná. Zároveň si však nikdo z nás nepřeje, aby byly sekce ochuzeny o motivované a talentované studenty.

Rada Lycejního stipendijního fondu každoročně uděluje stipendia formou daru či půjčky a při rozdělování zohledňuje životní situaci, kvalitu a motivaci uchazečů, včetně množství shromážděných peněz.

Do Lycejního stipendijního fondu pravidelně přispívají absolventi sekcí různých generací, ale i podporovatelé kvalitního vzdělání českých studentů a existence tohoto výjimečného projektu s téměř stoletou tradicí.

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Základní principy fungování

  1. Přispívat může kdokoli jakoukoli částkou, jednorázově či pravidelně.
  2. Výše finanční podpory závisí na aktuálním stavu prostředků v Lycejním stipendijním fondu a na množství a kvalitě podaných žádostí o podporu.
  3. Lycejní stipendijní fond nemusí žádostem vyhovět v plné výši.
  4. Lycejní stipendijní fond komunikuje přímo s rodinami studentů, nevstupuje do smluvních vztahů s žádným s jednotlivých partnerů sekcí (MŠMT, Velvyslanectví Francie v ČR, lycea Carnot a Alphonse Daudet, města Dijon a Nîmes, kraje Occitanie a Burgundsko-Franche-Comté).
  5. Model fungování Lycejního stipendijního fondu je nastaven tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, tj. nikdy nelze při udílení finanční podpory vyčerpat všechny prostředky.
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Kontaktní údaje

fond@dijon-nimes.eu

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR:
2100459475/2010

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR:
2100459475/8330

Bankovní spojení pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:
IBAN: CZ2120100000002100492128
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Rada Lycejního stipendijního fondu


předseda
:
Ondřej Dušek

členové:
Kristýna Křížová
Lukáš Macek
Filip Šváb
Karolína Zamora

[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]

Shrnutí činnosti LSF k roku 2017

0002
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru