Comenius Regio

Během školních let 2012/2013 a 2013/2014 měly česká sekce v Nîmes a Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii příležitost naplnit svou roli mostu mezi českým a francouzským školstvím. Města Nîmes a Městská část Praha 1, která od roku 1967 pojí partnerství, totiž využila evropský grant z programu Comenius Regio pro skutečně intenzivní spolupráci v oblasti školství.

Během dvouletého projektu se v Praze i v Nîmes opakovaně uskutečnila setkání mezi nîmeskými a pražskými zástupci z odborů školství, řediteli i učiteli mnoha škol. Na obou stranách se zapojilo několik základních škol (écoles primaires et collèges), gymnázií (lyceí) a ZUŠ (conservatoire).

Žáci z partnerských škol se propojovali na dálku a připravovali si navzájem různé aktivity (prezentace o svých městech, hry, soutěže, kalendáře apod.). Ve druhém školním roce mohly být i pro ně díky finanční podpoře radnic uspořádány výměnné pobyty a děti se tak mohly poznat osobně.

Spolek se stal důležitým hybatelem tohoto projektu v Praze. Pomáhal s jeho rozjezdem a po celou dobu jeho trvání zajišťoval hladkou komunikaci mezi partnery.

Do projektu se zapojily také studentky české sekce v Nîmes. Docházely do nîmeských základních škol učit děti základy češtiny a české písničky.

Vrcholící projekt časově kolidoval s výročím 90 let od vzniku české, potažmo československé, sekce v Nîmes. Lycée Daudet a česká sekce uspořádaly bohaté oslavy, při nichž v zaplněné velké aule Daudetova lycea (salle Terisse) vystoupily desítky místních dětí zapojených do projektu. Do programu oslav samozřejmě také přispěly studentky nîmeské sekce i studenti z Dijonu, kteří do Nîmes přivezli část svého tradičního českého představení, tzv. spektáklu.

Díky projektu byl v Nîmes popsán Parcours tchèque, což je trasa, která vede po místech spojených s českou přítomností.

V rámci projektu Spolek vytvořil dva dokumenty.
1) Jeden ze studentů dijonské sekce zpracoval souhrnnou zprávu ze závěrečných zpráv českých učitelů francouzštiny, kteří po dobu několika let vyjížděli na stáž do Daudetova lycea.
2) Druhým dokumentem je Analyse : sections tchèques en France – réflexions sur les apports bilatéraux, (Analýza: české sekce ve Francii – úvaha nad vzájemnými přínosy), nabízející zhodnocení přínosů existence českých sekcí.

Přejít nahoru