Nejčastěji kladené dotazy

1) Mám šanci uspět u přijímaček, když nejsem z bilingvní sekce?
Určitě ano! Šanci na úspěch má každý, kdo prokáže alespoň minimální znalost jazyka, schopnost poradit si ve složitých situacích a obrovskou motivaci.

2) Je bezpečné vyslat dítě na studium do země, které se v nedávné době dotkly teroristické útoky?
Na otázku bezpečnosti jsme se zeptali ředitelky Lycea Alphonse Daudeta a obou českých asistentek.

Ředitelka Lycea Alphonse Daudeta:
Co se bezpečnosti týče, téměř v ničem se naše životy nezměnily. Více sledujeme, kdo během dne do lycea vstupuje, a od všech příchozích požadujeme průkaz totožnosti. Pokaždé, když se brána lycea otevírá, u ní hlídají dospělí.

Česká asistentka v Nîmes:
Mám opravdu pocit, že české veřejnosti média předkládají pouze stresující informace, které vzbuzují spíš obavy, a nedivím se tudíž potenciálním zájemcům a jejich rodičům, že mají strach. Nicméně život zde pokračuje dál, i když za poněkud zpřísněných podmínek. Každodenní život na lyceu dle mého názoru nijak narušen nebyl, zpřísnily se podmínky při vstupu do lycea, tzn. že žáci mohou vejít do lycea pouze v určené hodiny a pouze po předložení jejich školního průkazu, aby se potvrdilo, že jsou žáky tohoto lycea.
Proběhlo taktéž proškolení žáků a vyučujících, jak se chovat v případě situace ohrožení.

Česká asistentka v Dijonu:
U vchodu do lycea probíhá vizuální kontrola tašek, takže by snad nikdo neměl dovnitř přinést žádné zbraně nebo výbušninu. Stejná kontrola probíhá také ve velkých obchodech, hlavně v nákupních centrech, kam studenti občas chodí. V lyceu také probíhá opakovaně nácvik evakuace a učitelé jsou seznámeni s opatřeními pro případ, že by dovnitř vnikl terorista.

3) Mám si na české škole studium ukončit nebo přerušit?
Vzhledem k tomu, že v sekci studenti dokončují středoškolské vzdělání a absolvují maturitní zkoušku, je vhodné, aby své studium v ČR ukončili.

4) Mohu v sekci studovat jen rok?
Nikoli! Studium v sekci je závazek na celé tři roky. Na jeden rok mohou studenti vycestovat v rámci programu Un an en France (Rok ve Francii), který spadá pod Francouzský institut v Praze.

5) Jak často se studenti vracejí do ČR?
Studenti se do Česka vracejí na každé prázdniny, přibližně vždy po sedmi vyučovacích týdnech. Prázdniny ve Francii trvají 14 dní. Jejich rozpis naleznete na oficiálních stránkách francouzského ministerstva školství. Dijon spadá do zóny A (Académie de Dijon), Nîmes spadá do zóny C (Académie de Montpellier).

6) Dostávají dijonské hostitelské rodiny zaplaceno za to, že o víkendech ubytovávají české studenty a studentky?
Bohužel nikoli. To, že se některá dijonská rodina rozhodne na víkend poskytnout střechu české studentce nebo studentovi, je čistě její dobrá vůle. Studenti jim jejich ochotu oplácí drobnými dárky z Česka, a pokud s dijonskou rodinou naváží opravdu přátelský vztah, na prázdniny je zvou do Česka. 

7) Když do Nîmes berou jen holky, znamená to, že budu celé tři roky studovat v dívčí škole?
Vůbec ne! Lyceum Alphonse Daudet je smíšené. To, že do Nîmes odcházejí pouze dívky, je dáno ubytovacími kapacitami.

8) Jakou budu mít u maturity oficiální úroveň francouzštiny?
Pro účely státní správy MŠMT automaticky uznává maturitu z obou lyceí jako dosažení nejvyšší možné úrovně jazyka, tj. úrovně rodilého mluvčího. Pro jiné sektory to však neplatí. Pokud by si absolvent chtěl zajistit oficiální, univerzálně použitelný dokument potvrzující znalost jazyka, je potřeba, aby si hned po maturitě ještě složil zkoušku DALF C2.