Aktuality


Výběrového řízení a informační schůzky pořádané MŠMT a IFP

Byly vypsány termíny výběrového řízení pro nástup do sekcí v září 2022! Informace k výběrovému řízení na webu MŠMT. O zkušenostech studentů s výběrovým řízením a životem v sekci si můžete přečíst zde na webu, např. v rubrice Pro uchazeče. Informační schůzky 14. prosince 2021 a 11. ledna 2022 od 16.30 hod. pravděpodobně proběhnou on-line. Registrace nutná – ZDE.


Pár čísel o stipendiích 2021

  Jak si zažádat o podporu, naleznete ZDE. Jak přispět do fondu a podpořit současné studenty, naleznete ZDE.


Informační bulletin č. 15

Na 22 stranách najdete svědectví současných studentů, různé rozhovory, odkazy na rozhlasové pořady a podcast, výstup z dotazníkového šetření mezi současnými studenty o dopadu prezentací na českých školách a v neposlední řadě třeba také infografiky, které jsme vytvořili pro vysvětlení nových francouzských středoškolských osnov. Přečtěte si ZDE.


Fond přijímá žádosti na školní rok 2021/2022

Žádosti o stipendium nebo bezúročnou půjčku podávejte do 2. července 2021. Informace, co musí žádost obsahovat, a podmínky pro udílení stipendií najdete ZDE.


Klaudie Mrkusová – jeden osud absolventky z Nîmes

Studium na České sekci znamenalo pro nîmeskou absolventku Klaudii Mrkusovou začátek skvělé životní cesty. Avignon → Nîmes → Dijon → Togo → Hongkong → Praha → Paříž → Vídeň → Brusel – taková je v hrubých obrysech cesta, kterou Klaudie zatím ušla. Poslechněte si její poutavé vyprávění o studiu, stážích i pracovních příležitostech v podcastu Kam pak?


Absolventi sekcí o zesnulém Janu Sokolovi

Filozof a absolvent dijonské sekce Ondřej Švec je spoluautorem článku o zesnulém filozofovi, disidentovi a politikovi Janu Sokolovi ve francouzském deníku Le Monde. Francouzsky psaný článek si můžete zobrazit ZDE. Také si můžete pustit hodinový rozhovor Ce qui disparaît avec Jan Sokol ? na rádiu France Culture, kde se o Janu Sokolovi vyjadřují mimo jiné Zora Hesová, absolventka nîmes sekce, a výše zmiňovaný Ondřej Švec.  


Kam po maturitě v Českých sekcích?


Infografika k výuce a maturitě ve Francii

Jak vypadají nové středoškolské osnovy ve Francii a jak od roku 2021 probíhá francouzská maturita? Připravili jsme pro vás jednoduchou infografiku, kterou si můžete prostudovat ZDE.  


Dotazníkové šetření mezi současnými studenty sekcí – listopad 2020

V listopadu 2020 rozeslal Spolek krátký dotazník všem současným studentům obou sekcí. Cílem bylo získat na studenty aktuální spojení a zeptat se jich na několik dalších otázek, které by mohly pomoct v utváření prezentační strategie pro zájemce. Na dotazník odpovědělo 26 studentů z 30. Konkrétně na dotazník odpovědělo 12 z 12 dívek z Nîmes a 14 z 18 studentů z Dijonu. Neodpověděl 1 student z terminálu, 1 student z premiéru a 2 studenti ze sekundy. OTÁZKA: Z jakého města pocházíš? Většina současných studentů pochází z velkých českých měst, konkrétně z Prahy a Brna. Z Prahy pochází 10 studentů, z Brna 6. Dále 2 studenti pocházejí z Ostravy. Všechna další uvedená města se v dotazníku vyskytla pouze u jediného studenta. Jde o Hodslavice, Olomouc, Poříčany, Prostějov, Roztoky, Tábor a Zábřeh. Jeden student uvedl, že pochází z Ruska.Město původu ovšem nemusí nutně vypovídat o tom, kde student před odchodem do sekce vyrůstal a žil. Například...

Více >>>



Page 1 of 41234