Podávejte přihlášky do českých sekcí!

Bylo vypsáno výběrové řízení pro školní rok 2024/2025!

Přihlášky podávejte do 16. února 2024 (rozhoduje datum na poštovním razítku).

První, písemné kolo přijímaček se bude konat 20. března dopoledne, druhé kolo, ústní pohovor, se uskuteční na přelomu dubna/května.

Kdo se může hlásit, co musí obsahovat přihláška či jak vypadá písemné i ústní kolo přijímacích zkoušek se dočtete v sekci Pro uchazeče.

Oficiální znění podmínek výběrového řízení najdete na webu MŠMT.

Přejít nahoru