Dans les combles de Carnot

11. 5. se v dijonském lyceu konal tradiční „spectacle“, tedy představení organizované českými studenty. Zástupcům Spolku se letos nepodařilo na tuto velkou událost do Dijonu přemístit, ovšem nahradily je dvě významné osoby – Stanislav Štech, současný náměstek ministryně školství a absolvent Carnotova lycea, a Isabelle Guisnel, ředitelka Francouzského institutu v Praze.
Pan Štech se na Carnot vrátil po dlouhé době a nostalgicky zavzpomínal na svá studentská léta. Na fotce ukazuje paní Guisnel nápis, který vyryl na zeď na konci svého dijonského pobytu. 

Přejít nahoru