Konference k české diaspoře v Senátu PČR

Ve dnech 20.–19. září 2016 pořádala Česká škola bez hranic v Senátu PČR mezinárodní konferenci nazvanou Diaspora jako partner mateřského státu. České sekce na této konferenci zastoupila předsedkyně Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii Kristýna Křížová. Její příspěvek můžete zhlédnout na naše kanálu youtube.

Více informací o konferenci

V návaznosti na konferenci o české diaspoře vznikl pro Radio Prague rozhovor ve francouzštině se dvěma absolventy sekcí, kteří se konference v Senátu účastnili – Kristýnou Křížovou, předsedkyní Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii, a Ondřejem Svobodou.

Přejít nahoru