Pro uchazeče

V současnosti existují dvě české sekce ve Francii: v Dijonu na lyceu Carnot a v Nîmes na lyceu Alphonse Daudet. V dijonské sekci studují chlapci i děvčata, do nîmeské sekce naopak z důvodu ubytovacích kapacit odcházejí pouze dívky, ale lyceum samo o sobě je smíšené.

Projekt českých sekcí ve Francii čerpá z podpory různých francouzských i českých institucí, které hradí část poplatků spojených s pobytem českého studenta na francouzské škole. Výši poplatků ze stran těchto institucí dorovnávají rodiny studentů. Pro rodiny studentů dijonské sekce činí výše poplatku 500 eur/rok, pro rodiny studentek nîmeské sekce 1 000 eur/rok.

Rozdílné výše poplatků však neznamenají, že studium v jedné sekci je pro českého studenta levnější než ve druhé. Rozdíl vyplývá z odlišných administrativních struktur sekcí, zejména pak z odlišně nastaveného způsobu hrazení pojištění. Více se dočtete v rubrice Kolik studium v sekci stojí?

Pro všechny uchazeče, pro jejichž rodiny představuje finanční účast na tříletém studiu v sekci reálnou překážku, zřídili absolventi sekcí Lycejní stipendijní fond.