Pozvánka na Noc filosofie 16.–17. června 2016

Pozvánka na Noc filosofie 16.–17. června 2016
12 Čvn 2016

Ondřej Švec, absolvent Carnotova lycea a filozof působící na FF UK, srdečně zve na první Noc filosofie!

Tvé jméno se nyní objevuje v souvislosti s chystanou Nocí filosofie (16.–17. června), která se poprvé konala v roce 2010 ve Francii. Je to náhoda, že francouzský „produkt“ putuje do Česka a ty se toho účastníš, nebo zatím vším máš prsty? Jaká přesně je tvá role v tomto projektu?
Iniciativa uspořádat v Praze N oc filosofie nevzešla ode mě, ale od nové a obdivuhodně činorodé ředitelky CEFRESu Clary Royer. Ta kromě mě oslovila také Anne Gléonec, francouzskou filozofku dlouho žijící v Praze, zda bychom jí nepomohli uspořádat první středoevropský ročník Noci filosofie, která si klade za cíl otevřít filozofii širší veřejnosti a na níž vystoupí na 60 filozofů zejména z Francie a zemí Visegrádu, ale i z Itálie a Belgie. A jelikož je do organizace této velké události, na niž chceme přilákat alespoň 3 000 návštěvníků, zapojena kromě CEFRESu také Univerzita Karlova, Akademie věd, Národní galerie, Francouzský institut a další partneři Visegrádu, celá příprava vyžaduje intenzivní a téměř rok trvající koordinaci, kterou pod vedením Clary spolu s Anne zajišťujeme.

O čem Noc filosofie bude? Je ti to téma blízké?
Co nejširší publikum chceme zaujmout přednáškami, diskusemi a komentáři k filmům a výtvarným dílům, které se zabývají problémy současné politiky, podílem vědotechniky na vytváření nových podob moci, stejně jako vlivy obrazů, výtvarných i jazykových, na vytváření identit. Proto jsme pro tento první ročník Noci filosofie v Praze zvolili téma „Obrazy, věda a politika“, o němž se dočtete více na stránkách: https://nocfilo.hypotheses.org/.

Proč zrovna NOC?
Chtěli jsme využít propojení obrazu filo zofů jako nočních tvorů s nespavostí motivovanou promýšlením těžkých otázek k nalákání publika, které by chtělo spolu s výraznými osobnostmi současné filozofie opustit každodenní shon a využít toho, že urgentní úkoly všedního dne jsou již za námi, a nastal tedy čas konceptuálně přísně uchopit naše současné postavení ve světě. Pro mě osobně navíc zahájení dlouhé Noci filosofie ve večerních hodinách souzní s Hegelovým výrokem, podle nějž až s počínajícím soumrakem Minervina sova zahajuje svůj let.

Může na N oc filosofie zavítat i někdo, kdo filozofii (i přes ohromné úsilí vynaložené na lyceu) vůbec nerozumí? 🙂
Rozhodně! Všichni zvaní hosté dostali za úkol představit své úvahy posluchačsky vstřícným a vděčným způsobem. Také je třeba říci, že to není žádná typická konference s přednáškami vyčerpávajícími trpělivost posluchačů, ale velká část programu sestává buďto z diskusí mezi jednotlivými hosty a publikem, nebo z minipřednášek, na nichž mají zvaní filozofové prezentovat svá stanoviska a argumenty na jejich podporu v pouhých 20 minutách, což je rukavice, kterou jsme jako organizátoři našim rétoricky zdatným hostům hodili.

Budete mít na Noci filosofie nějaké hvězdy, jejichž vystoupení bys rád doporučil?
Famózní výkop N oci filosofie představuje hned úvodní rozprava předních politických myslitelů současnosti Étienna Balibara, Roberta Esposita a Tonni Negriho, která zahájí program na Filozofické fakultě. Pro ty, kdo by před debatou o současné (kosmo)politice, jejích nástrahách a alternativách dali přednost diskusi o moci obrazů, nabízíme v tutéž chvíli diskusi Mirka Petříčka a Miro Marcelliho s jejich polskými, maďarskými a francouzskými kolegy. S trochou zlomyslnosti možno říci, že během celé noci chceme návštěvníka postavit před těžkou volbu, kterou ze současně probíhajících diskusí, přednášek či komentovaných projekcí by si měl vybrat.

Celý rozhovor si můžete přečíst ve speciálním vydání Informačního bulletinu č. 9.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *