Le centenaire

Absolventi, hostitelské rodinky i příznivci českých sekcí ve Francii jsou srdečně zváni na oslavy 100letého výročí založení dijonské sekce, které se uskuteční v Dijonu v týdnu od 13. do 17. dubna. Hlavním dnem oslav bude středa 15. dubna.

Na český spektákl, který se bude konat ve středu večer, je potřeba si zarezervovat místa.

Les anciens élèves des sections tchèques en France, les familles d’accueil et les amis de celles-ci sont cordialement invités à célébrer le centenaire de la fondation de la section de Dijon, qui aura lieu à Dijon dans la semaine du 13 au 17 avril. Le principal jour des célébrations sera le mercredi 15 avril.

Vážení absolventi, svou účast i účast rodinných příslušníků potvrzujte prosím do 31. března 2020 prostřednictvím on-line formuláře. Přes tento formulář si můžete rovněž zarezervovat místa na středeční spektákl.

Vážené rodinky, svou účast na středečních oslavách, včetně večerního spektáklu potvrzujte prosím do 31. března 2020 na e-mailovou adresu 0210015c@ac-dijon.fr.

Chères familles d’accueil, veuillez confirmer votre présence aux célébrations du mercredi, y compris au spectacle du soir avant le 31 mars 2020 à l’adresse e-mail suivante 0210015c@ac-dijon.fr.