Malý průvodce po sekcích

Připravili jsme pro vás zevrubnou příručku o tříletém studiu na francouzském lyceu v Dijonu či Nîmes. Brožurka se skládá z textů psaných současnými i bývalými českými studenty těchto lyceí a klade si za cíl zodpovědět maximum otázek různého typu, které mohou vyvstat v souvislosti se zamýšleným studiem ve Francii.