Zápisy z členských schůzí

Zápis z členské schůze konané 14. 1. 2019

Zápis z valné hromady konané 24. 3. 2015 (oficiálně nahrazuje termín valná hromada termínem členská schůze pro veškerou budoucí komunikaci)

Zápis z valné hromady konané 16. 9. 2013

  • Oskenovaný zápis s podpisy a veškerými přílohami naleznete zde.

Zápis z valné hromady konané 23. 2. 2012

Zápis z valné hromady konané 2. 2. 2012