Naše činnost

Cíle a způsob jejich naplňování:

 

 1. Udržovat přátelské styky mezi všemi absolventy a absolventkami českých sekcí při francouzských lyceích
  • Správa a aktualizace adresáře bývalých studentů a lektorů
  • Organizace setkání
 2. Pomáhat současným studentům nejen v úspěšném absolvování studia
  • Komunikace absolventů se současnými studenty, předávání zkušeností napříč generacemi
  • Finanční pomoc via Lycejní stipendijní fond
 3. Zvyšovat informovanost české veřejnosti o středoškolském studiu ve Francii
  • Organizace prezentací o českých sekcích na gymnáziích, středních a základních v ČR
  • Mediální aktivity (prezentace jedinečnosti, historie i současnosti sekcí)
 4. Zprostředkovávat odborné kontakty s podobnými sdruženími v tuzemsku i zahraničí
  • Organizace pracovních setkání týkajících se středoškolských studií ve Francii
  • Prezentace studia v českých sekcích mezi odbornou veřejností (prezentace, publikace)
 5. Spolek si dále klade za cíl napomáhat celkovému hladkému fungování českých sekcí a jejich rozvoji. Za tímto účelem bude usilovat o to, stát se respektovaným partnerem pro ostatní zaangažované strany (české a francouzské velvyslanectví, ministerstva školství, lycea, města a kraje apod.).
  • Diskutovat s ostatními partnery o fungování a rozvoji českých sekcí
  • Aktivně napomáhat v hledání řešení různých otázek fungování sekcí