Členství

Řádným členem Spolku se může stát kdokoli z bývalých či současných studentů českých nebo československých sekcí ve Francii, lektor/ka i každý, kdo se o tyto sekce zajímá. Členství je dobrovolné a vzniká na základě vyplnění členské přihlášky.

Povinností řádného člena je zaplatit roční příspěvek a dělat Spolku dobré jméno. Jeho právem je pak volit a být volen do orgánů Spolku. Zároveň se může podílet na jeho činnosti a naplňování stanovených cílů.

Čestného člena jmenuje Spolek za přínos českým sekcím, činnosti samotného Spolku či za zásluhy na poli česko-francouzských vztahů.

Bližší informace o členství naleznete ve stanovách Spolku. Pro rok 2020 stanovil výbor Spolku roční příspěvky ve výši 100 Kč pro aktivního člena a 500 Kč pro podporovatele. Členský příspěvek můžete uhradit bezhotovostní platbou na jeden z následujících účtů:

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2500459474/2010

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2500459474/8330

Bankovní spojení pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:
IBAN: CZ2120100000002100492128
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Adresa banky pro mezinárodní platby: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Jako variabilní symbol uveďte rok své maturity a do poznámky napište své jméno. Současně s členským příspěvkem zašlete prosím potvrzovací e-mail na dijon-nimes@email.cz s informací o provedení platby.