Základní principy fungování

  1. Přispívat může kdokoli jakoukoli částkou, jednorázově či pravidelně.
  2. Výše finanční podpory závisí na aktuálním stavu prostředků v Lycejním stipendijním fondu a na množství a kvalitě podaných žádostí o podporu.
  3. Lycejní stipendijní fond nemusí žádostem vyhovět v plné výši.
  4. Lycejní stipendijní fond komunikuje přímo s rodinami studentů, nevstupuje do smluvních vztahů s žádným s jednotlivých partnerů sekcí (MŠMT, Velvyslanectví Francie v ČR, lycea Carnot a Alphonse Daudet, města Dijon a Nîmes, kraje Occitanie a Burgundsko-Franche-Comté).
  5. Model fungování Lycejního stipendijního fondu je nastaven tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, tj. nikdy nelze při udílení finanční podpory vyčerpat všechny prostředky.