Usnesení Rady LSF

Na této stránce si můžete dohledat usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu z roku 201220132014201520162017 a 2018.

 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 13. 6. 2018

Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 13. 6. 2018 za účelem posouzení žádostí o podporu na školní rok 2018/2019.

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení:

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 5 žádostí o podporu na školní rok 2018/2019.

2. Rada nelibě konstatovala, že se mezi žadateli rozmáhá trend usnadňovat si práci a jen lehce upravovat motivační dopis z předchozího roku. Přidá proto do podmínek pro udílení stipendií, že je nutné, aby každý rok žadatel sepsal jiný motivační dopis, vypovídající o jeho aktuálních zkušenostech ze sekce a aktuální ekonomické situaci jeho rodiny. Ke zjevně zkopírovaným textům nebude Rada při rozdělování peněz přihlížet.

3. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu obdržených žádostí.

4. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových prostředků Fondu, což v tomto roce představuje 366 002 Kč a 2 880 eur.

5. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu nákladů na pobyt studenta, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí. Některým rodinám však nabídla k daru i bezúročnou půjčku s cílem zmírnit v maximální míře finanční zátěž rodiny.

6. Rada přidělila určitou formu podpory 5 z 5 žadatelů, a to následovně:

  • dary v rozmezí od 13 000 Kč do 15 000 Kč.

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 71 000 Kč a půjčky ve výši 0 Kč. Celkem tak bylo použito 71 000 Kč.

7. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v dalších školních letech. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů.

 

Zapsala: Karolína Zamora

Ověřil: Filip Šváb

 

 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 23. 6. 2017

 

Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 23. 6. 2017 za účelem posouzení žádostí o podporu na školní rok 2017/2018.

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení:

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 8 žádostí o podporu na školní rok 2017/2018.

2. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu obdržených žádostí.

3. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových prostředků Fondu, což v tomto roce představuje 297 442 Kč a 2 880 eur.

4. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu nákladů na pobyt studenta, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí. Některým rodinám však nabídla k daru i bezúročnou půjčku s cílem zmírnit v maximální míře finanční zátěž rodiny.

5. Rada přidělila určitou formu podpory 8 z 8 žadatelů, a to následovně:

  • dary v rozmezí od 10 000 Kč do 26 500 Kč,
  • půjčky v rozmezí od 10 000 Kč do 25 000 Kč.

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 111 500 Kč a půjčky ve výši 83 000 Kč. Celkem tak bylo použito 194 500 Kč.

6. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v dalších školních letech. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů.

 

Zapsala: Karolína Koukolová

Ověřil: Filip Šváb

 

 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 20. 6. 2016

 

Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 20. 6. 2016 za účelem posouzení žádostí o podporu na školní rok 2016/2017.

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení:

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 5 žádostí o podporu na školní rok 2016/2017.

2. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu obdržených žádostí.

3. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových prostředků Fondu, což v tomto roce představuje 297 922 Kč a 2 561 eur.

4. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu nákladů na pobyt studenta, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí. Některým rodinám však nabídla k daru i bezúročnou půjčku s cílem zmírnit v maximální míře finanční zátěž rodiny.

5. Rada přidělila určitou formu podpory 5 z 5 žadatelů, a to následovně:

  • dary v rozmezí od 2 700 Kč do 20 000 Kč,
  • půjčky v rozmezí od 15 000 Kč do 30 000 Kč.

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 62 700 Kč a půjčky ve výši 83 000 Kč. Celkem tak bylo použito 145 700 Kč.

6. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v dalších školních letech. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů.

 

Zapsala: Karolína Koukolová

Ověřil: Filip Šváb

 

 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 5. 6. 2015

 

Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 5. 6. 2015 za účelem posouzení žádostí o podporu na školní rok 2015/2016.

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení:

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 11 žádostí o podporu na školní rok 2015/2016.

2. Rada Lycejního stipendijního fondu vzala na vědomí změnu finančních podmínek pro studenty sekce v Dijonu (roční příspěvek rodičů snížen na 500 eur, kapesné nebude studentům vypláceno, pojištění studentům nově hradí rodiče) i pro studentky sekce v Nîmes (snížení kapesného na 100 eur měsíčně pro stávající studentky a na 75 eur měsíčně pro nově nastupující studentky).

3. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu obdržených žádostí.

4. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových prostředků fondu, což v tomto roce představuje 334 993 Kč.

5. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu nákladů na pobyt studenta, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí. Některým rodinám však nabídla k daru i bezúročnou půjčku s cílem zmírnit v maximální míře finanční zátěž rodiny.

6. Rada přidělila určitou formu podpory 11 z 11 žadatelů, a to následovně:

  • dary v rozmezí od 2 700 Kč do 25 000 Kč,
  • půjčky v rozmezí od 9 500 Kč do 27 500 Kč.

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 147 800 Kč a půjčky ve výši 67 000 Kč. Celkem tak bylo použito 214 800 Kč.

7. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v dalších školních letech. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů.

 

Zapsal: Filip Šváb

Ověřil: Ondřej Dušek

 

 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 24. 5. 2014

 

Rada Lycejního stipendijního fondu Asociace se sešla 24. 5. 2014 za účelem posouzení žádostí o stipendium na školní rok 2014/2015.

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení:

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 12 žádostí o stipendium na školní rok 2014/2015.

2. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu obdržených žádostí.

3. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových prostředků fondu, což v tomto roce představuje Kč 281 878 Kč.

4. Rada při projednávání žádostí konstatovala, že životní situace některých rodin je z různých příčin natolik složitá, že jim příspěvek na studium může skutečně výrazně pomoci. Z žádostí vyplývá, že v průběhu studia se může zázemí studentů náhle výrazným způsobem změnit.

5. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu 1 000 eur, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí. Některým rodinám však poskytla bezúročnou půjčku, která buď přímo, nebo v kombinaci s darem pokryje tuto částku.

6. Rada přidělila určitou formu podpory 12 z 12 žadatelů, a to následovně:

  • dary v rozmezí od 2 700 Kč do 17 010 Kč,
  • půjčky v rozmezí od 9 990 Kč do 27 000 Kč.

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 95 810 Kč a půjčky ve výši 131 490 Kč. Celkem tak bylo použito 227 300 Kč.

7. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v dalších školních letech. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů.

8. Rada dále konstatovala, že v okamžiku rozhodování o přidělení stipendií a půjček pro studenty v Dijonu nejsou známy přesné finanční podmínky, za kterých budou studenti v Dijonu od školního roku 2014/2015 studovat (nejsou uzavřena jednání mezi institucionálními partnery sekce). V této souvislosti Rada konstatuje svou připravenost v případě nutnosti zvážit další finanční výpomoc rodinám, pro něž by se případné zvýšení nákladů na studium stalo příliš vysokou zátěží.

 

Zapsal: Filip Šváb

Ověřil: Ondřej Dušek

 

 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 10. 6. 2013

 

Rada Lycejního stipendijního fondu Asociace se sešla 10. 6. 2013 za účelem posouzení žádostí o stipendium na školní rok 2013/2014.

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení:

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 12 žádostí o stipendium na školní rok 2013/2014, z toho 2 žádosti o půjčku a 10 žádostí o dar. Ze zaslaných žádostí přišly 4 od nových studentů a 8 od stávajících studentů,
a to jak z Nîmes, tak Dijonu.

2. Rada vyjádřila velkou nespokojenost s průběhem podávání žádostí stávajících studentů. Považuje za nepřijatelné, aby musela studentům sama připomínat termín podání žádostí a aby i přesto byly žádosti podávány s prodlevou až 23 dní. Dále se Rada pozastavila nad obsahem a formou některých žádostí: chybějící odůvodnění finanční situace rodiny, nekvalitní motivační dopisy, neakceptovatelná odůvodnění (= výmluvy) k pozdnímu zaslání žádostí. Rada se proto rozhodla:

– těm, kteří žádost podali se zpožděním, snížit podporu v rozmezí 1 000–2 000 Kč;

– zaslat těmto žadatelům dopis s podrobnějším vysvětlením;

– všem žadatelům zaslat dopis se svým obecným stanoviskem ke způsobu a formě podání žádostí. Cílem tohoto kroku je dosáhnout  v dalších letech serióznějšího přístupu žadatelů k práci fondu.

3. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu obdržených žádostí.

4. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových  prostředků fondu, což v tomto roce představuje 182 682 Kč.

5. Rada při projednávání žádostí konstatovala, že životní situace některých rodin je z různých příčin natolik složitá, že jim příspěvek na studium může skutečně výrazně pomoci. Z žádostí vyplývá, že v průběhu studia se může zázemí studentů náhle zásadním způsobem změnit.

6. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu 1 000 eur, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí.

Rada se dále rozhodla udělit v několika případech výjimečné jednorázové stipendium ve výši 2 600 Kč, a to s ohledem na výborné studijní výsledky a současně komplikovanou finanční situaci rodin těchto studentů.

7. Rada přidělila stipendium 10 z 10 žadatelů o dar, a to v rozmezí od 3 000 do 20 800 Kč (před penalizací za pozdní podání žádosti a bez započtení mimořádných stipendií).

Rada dále vyhověla oběma žádostem o půjčku v plné výši, resp. rozhodla se jednomu žadateli o půjčku navrhnout, že mu část požadované sumy poskytne jako dar a zbylou část jako původně požadovanou půjčku, a to vzhledem k sociální situaci rodiny.

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši (po započtení penalizací a mimořádných stipendií) 124 700 Kč a půjčky ve výši 45 500 Kč. Celkem tedy bylo použito 170 200 Kč.

8. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v dalších školních rocích. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů.

 

Zapsal: Filip Šváb

Ověřil: Ondřej Dušek

 

 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 13. 6. 2012

 

Rada Lycejního stipendijního fondu Asociace se sešla 13. 6. 2012 za účelem posouzení žádostí o stipendium na školní rok 2012/2013.

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení.

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 12 žádostí o stipendium na školní rok 2012/2013. Z toho 5 žádostí přišlo od nových studentů a 7 od stávajících jak z Nîmes, tak Dijonu.

2. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu obdržených žádostí.

3. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije 80 % disponibilních prostředků, což v tomto roce představuje 75 000 Kč.

4. Rada při projednávání žádostí konstatovala, že žadatelé mají různé výchozí pozice. Životní situace rodin některých z nich je z různých příčin natolik složitá, že jim příspěvek na studium může skutečně výrazně pomoci. Z žádostí vyplývá, že v průběhu studia se může zázemí studentů náhle výrazným způsobem změnit. Rada s potěšením konstatovala, že řada žadatelů prokázala silnou motivaci zvládnout náročnost studia, skromnost a současně i solidaritu s ostatními žadateli.

5. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium v plném rozsahu 1 000 eur, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí.

6. Rada přidělila stipendium 8 z 12 žadatelů, a to v rozmezí od 3 750 do 17 500 Kč.

7. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v dalších školních rocích. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů.

 

Zapsal: Filip Šváb

Ověřil: Ondřej Dušek