O Spolku a Lycejním stipendijním fondu

Spolek Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye neboli Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii vznikl v roce 2009 z iniciativy absolventů českých sekcí. Důvodem jeho vzniku byla především snaha o udržení kontaktu mezi všemi studenty českých sekcí – bývalými i současnými, zvýšení informovanosti české veřejnosti o možnosti tříletého studia ve Francii a v neposlední řadě také komunikace se všemi partnery sekcí k podpoře současných studentů.
Od svého vzniku se Spolek věnuje především prezentacím českých sekcí ve Francii na středních a základních školách po celé České republice, organizuje setkání absolventů i současných studentů, snaží se o zlepšování podmínek studia českých studentů ve Francii a aktivně komunikuje se všemi, kdo projekt zaštiťují.
Spolek spolupracuje s Velvyslanectvím Francie v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí, představiteli lyceí Carnot a Alphonse Daudet, měst Dijon a Nîmes a regionů Burgundsko a Languedoc-Roussillon.

 

Lycejní stipendijní fond vznikl z iniciativy absolventů českých sekcí ve Francii v roce 2012 jako reakce na zavedení povinného poplatku pro rodiny studentů, který tehdy činil 1 000 eur/školní rok. Členové Spolku dospěli k názoru, že by nebylo dobré, aby tyto nové náklady zabránily ve studiu mladým talentům se složitým finančním zázemím a aby zájem o studium v sekcích klesl z obavy, že by rodina studenta tyto náklady nemohla sama uhradit.

Do Lycejního stipendijního fondu pravidelně přispívají absolventi sekcí různých generací, ale i podporovatelé kvalitního vzdělání českých studentů a existence tohoto výjimečného projektu s téměř stoletou tradicí.

Cílem fondu je formou daru či půjčky pomoci těm, kterým by rodinná finanční situace mohla zabránit ve studiu na sekcích. V současnosti již nelze po francouzské straně vyžadovat plné hrazení nákladů, a tak se finanční spoluúčast českých institucionálních partnerů a rodin studentů, byť jen v symbolické míře, jeví jako nezbytná. Zároveň si však nikdo z nás nepřeje, aby byly sekce ochuzeny o motivované a talentované studenty.

Rada Lycejního stipendijního fondu každoročně uděluje stipendia formou daru či půjčky a při rozdělování zohledňuje životní situaci, kvalitu a motivaci uchazečů, včetně množství shromážděných peněz.

Všem přispěvatelům děkujeme za podporu dobré věci!

V roce 2012 založil Spolek Lycejní stipendijní fond na podporu současných i budoucích studentů českých sekcí ve Francii, aby tak pomohl kompenzovat nově zavedenou finanční spoluúčast rodin studentů, která tehdy činila 1 000 eur/školní rok na studium jak v Nîmes, tak v Dijonu. Do Lycejního stipendijního fondu od samého začátku pravidelně přispívají absolventi různých generací, ale i ti, kterým jednoduše leží na srdci dobré vzdělání českých studentů a existence tohoto výjimečného projektu s dlouhou tradicí.