O Českých sekcích ve Francii

V současnosti existují ve Francii dvě České sekce a tvoří je české studentky a studenti studující na francouzských lyceích Carnot v Dijonu a Alphonse Daudet v Nîmes. Tito studenti ve Francii absolvují tři roky středoškolského studia a ukončují je francouzskou maturitní zkouškou, kterou MŠMT uznává jako rovnocennou té české. S několika přestávkami způsobenými vývojem historických událostí fungují tyto sekce (před rokem 1990 zvané „československé“) již od počátku 20. let 20. století a do konce 60. let mezi sebe čítaly i dívčí sekci v Saint-Germain-en-Laye. Sekcemi za téměř jedno století od jejich založení prošlo mnoho významných českých osobností – politiků, spisovatelů, akademiků či právníků a i nadále přispívá tento výjimečný pedagogický projekt k formování elity naší země.