Dění okolo sekcí


Řád akademických palem pro předsedkyni Spolku

Blahopřejeme! Dne 23. října 2019 byla předsedkyně Spolku Kristýna Křížová na půdě Velvyslanectví Francie v Praze vyznamenána Řádem akademických palem za její činnost ve prospěch posílení vztahů mezi Francií a Českou republikou. Při té příležitosti se v prostorách Buquoyského paláce konala slavnostní recepce, na níž se sešlo několik generací absolventů i současní studenti českých sekcí. Slavnostní večer byl příležitostí k přátelským setkáním i k mezigeneračnímu dialogu o důležitosti francouzské zkušenosti pro každého ze studentů i absolventů. Zde si můžete přečíst proslov, který předsedkyně pronesla. Toto významné ocenění v něm sdílí se všemi, kdo české sekce ve Francii pomáhali utvářet a stále utváří. O této události bylo referováno rovněž na webu Velvyslanectví Francie v Praze.


Reportage z Nîmes na France 3

V květnu 2019 francouzská regionální televize France 3 natočila a odvysílala krátkou reportáž o české sekci na lyceu Alphonse Daudet v Nîmes. Zhlédnout ji můžete na youtube kanále Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii.


Vychází kniha o českých sekcích Un rêve tchèque en France

S obrovskou radostí vám oznamujeme, že díky darům absolventů sekcí jsme mohli vydat francouzský překlad první knihy, která uceleně pojednává o českých sekcích Fenomén Dijon. Století českých sekcí ve Francii historika Jiřího Hnilicy. Tímto počinem projevujeme vděk našim francouzským přátelům a všem institucionálním partnerům sekcí, bez nich by téměř stoletá existence sekcí nebyla možná.  Objednávkový formulář naleznete zde. Úvodní slovo spolku k vydání knihy: „Tři roky života ve Francii v československých a později českých sekcích, tři roky navazování přátelství na celý život, tři roky studia a nenahraditelných životních zkušeností. Tohle nás, absolventy sekcí, dnes spojuje. Jako spolek absolventů jsme tedy s velkým nadšením přivítali vydání knihy historika Jiřího Hnilici Fenomén Dijon – Století českých maturit ve Francii (Praha, 2017), která je prvním komplexním dílem o historii a významu sekcí. Aktivity Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii se přirozeně zaměřují na oslovování budoucích studentů. Nezapomínáme ani na institucionální a finanční ukotvení...

Více >>>


Setkání absolventů na Francouzském velvyslanectví v Praze

Ve čtvrtek 26. 10. 2017 se na Francouzském velvyslanectví v Praze setkaly různé generace studentů českých sekcí ve Francii – někteří zažili francouzská středoškolská studia bezprostředně po druhé světové válce, další na konci 60. let či těsně po sametové revoluci; některé maturita teprve čeká. Všechny ale pojí stejná francouzská zkušenost, jež se během večera stala tématem všech oficiálních projevů i přátelských rozhovorů. Kvůli setkání vážili někteří absolventi sekcí cestu až ze zahraničí. Svou návštěvou nás poctil rovněž současný ministr školství Stanislav Štech, absolvent dijonské sekce. Mnozí ze zúčastněných se se svými českými spolužáky z Francie setkali poprvé po několika desítkách let. Hlavním bodem večera byl křest knihy Fenomén Dijon: Století českých maturit ve Francii historika Jiřího Hnilici, který se dějinami československých sekcí zabývá již několik let. Přes 100 účastníků strávilo na půdě velvyslanectví příjemný podvečer, o jehož atmosféře svědčí série pořízených fotografiích. Přátelé ze studentských let měli možnost se vyfotit...

Více >>>


Vyšla první kniha o českých/československých sekcích ve Francii

V září 2017 vyšla první uceleně pojednávající kniha o českých a československých sekcích. Autorem je historik Jiří Hnilica. Ve zkratce o knize a autorovi: Kniha Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii (Karolinum, Praha 2017) je syntetickým počinem mapujícím poslední století česko-francouzských vztahů na příkladu českých středoškolských sekcí. Sekce nejsou jen školní institucí, autorovi jsou mimo jiné prostředím, z něhož je možné klást si obecnější otázky po významu či bezvýznamnosti „ciziny“ a „zahraničí“ v moderních českých dějinách. Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde Jiří Hnilica vede od roku 2013 katedru dějin, však přednáší a publikuje i o dalších tématech. Dlouhodobě se zaměřuje na dějiny Francie, dějiny vzdělávání a vzdělanosti, historiografii a historickou geografii. Od srpna 2018 vede České centrum v Paříži. Z pozorovatele se stává i aktérem česko-francouzských vztahů. E-kniha k dispozici zde.  


Informační bulletin č. 11

Nové číslo informačního bulletinu je plné informací o dění okolo sekcí i zpráv přímo z Dijonu a Nîmes. Navíc přinášíme několik zajímavých osobních příběhů: Jan Kašník, čerstvý maturant z Dijonu a současně nejlepší maturant Côte d’Or s průměrem 20/20, Filip Šváb, bac Dijon 1995, bývalý student ENA, kterou absolvoval společně s Emmanuelem Macronem, Stanislav Štech, maturant z roku 1973, který letos na Carnotu objevil svůj dávný nápis vyrytý do zdi. Svou sílu má i vzkaz Jana Peňáze, absolventa z roku 1971. Přejeme Ti inspirativní čtení! Za Spolek Kristýna Křížová, Karolína Koukolová, Veronika Kraupnerová a Alena Kocháňová  


Jan Peňáz (Dijon 1967–1970) děkuje Francii

Jan Peňáz, kněz v poutním místě Křtiny, nám krátce po oslavách 14. července na Francouzském velvyslanectví v Praze poslal tento e-mail: Après la réception à l’ambassade de France à Prague, où j’étais invité grâce  l’Institut français de Prague je suis allé à l’église Notre-Dame-des-Victoires – pas loin de l’ambassade – où est vénéré l’Enfant Jésus de Prague, et j’ai célébré la sainte messe pour la France  et l’Europe entière. C’était le signe de ma reconnaissance à la France pour la réception et surtout pour la bourse que j’avais (nous avions) obtenu dans ma jeunesse. En signe de solidarité j’essaie maintenant de soutenir les jeunes Tchèques des milieux moins aisés, pour qu’ils puissent. Comme a dit le ministre des Affaires étrangères du gouvernement tchèque au début de la réception, les mots du 14 juillet 1789 sont toujours valables mais il faut les lire d’une façon rénovée. La fraternité veut dire aujourd’hui...

Více >>>


Setkali jsme se s nově vybranými „sekundami“

V pátek 9. 6. 2017 se zástupci Spolku sešli s nově vybranými studenty a jejich rodiči v kavárně Francouzského institutu v Praze. Debatovalo se přes dvě hodiny. Mile rádi jsme nováčky poznali a přejeme jim, aby jim nadcházející etapa života přinášela víc radostí než starostí! 


Přijetí nîmeské delegace na radnici Prahy 1

Popis fotky zprava: Janine Barbé, ředitelka lycea Alphonse Daudeta, Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1, Valérie Rouverand, nîmeská radní pro školství, Filip Kračman, pražský radní pro kulturu, sport a zahraniční vztahy, Karolína Koukolová, dijonská absolventka a tlumočnice U příležitosti výběru nových studentek do Nîmes dne 16. 5. 2017 se několik osob z Nîmes přemístilo do Prahy. Byly mezi nimi i dvě pro sekce velmi důležité dámy, a sice Janine Barbé, současná ředitelka Lycea Alphonse Daudeta, a Valérie Rouverand, nîmeská radní pro školství. Dámy využily své přítomnosti v Praze, aby navštívily starostu Prahy 1, partnerského města, a přátelsky pohovořily o tom, s čím se obě města a země potýkají v oblasti školství. Setkání tlumočila dijonská absolventka Karolína Koukolová.Page 1 of 41234